Diversity_453px

Kraftfulla funktioner

Vourity back office är fyllt med bra funktioner. Det är enkelt att använda men innehåller ändå många kraftfulla funktioner.

Backoffice_responsvive_1920px

För alla tillfällen

Företagsportal (backoffice) är en webportal med dashboards där ni enkelt hanterar försäljning och rapportering för försäljningen av era värdebevis.

Privacy_453px

Privacy by design

Utvecklat från grunden för att skydda dina kunders integritet. Uppfyller kraven för GDPR inom EU.

Enligt skatteverkets nya momsregler måste inlösen av alla Vouchers registreras. Med Vourity sker ekonomisk avräkning automatisk i plattformen så snart inlösen gjorts. Utbetalning av pengarna till er görs sedan löpande månadsvis utifrån inlösta Vouchers.

Alla pengar ligger på speciella separata konton hos SEB i Sverige tills dess att utbetalning sker till er.

Vourity kan integreras med bokföringsprogram som Visma och Fortnox – så att bokföringen blir en enkel match. Systemet skapar automatiskt konterat bokföringsunderlag som ni kan importera via SIE4 filer till ert bokföringsprogram.

Vourity har stöd för såväl enskilda företagare som kedjor och franchise. Plattformen sköter inlösen och ekonomisk avräkning mellan alla parter, automatiskt så klart.

Funktioner

  • Skapa egna produkter med valfri prissättning

  • Hanterar de flesta typer av värdebevis såsom destinationspass, presentkort, klippkort, biljetter, kuponger, mfl.

  • Inbyggd webshop. Skapa så många webshoppar som du vill för olika ändamål eller kundgrupper.

  • Uppföljning – ni har hela tiden koll på vad som händer genom företagsportalen.

  • Använd återförsäljare för att öka spridningen på era erbjudanden.

  • Stöd för flera språk – från start finns Svenska och Engelska och fler språk kommer löpande