Currency_453px

Automatisk avräkning

Vourity sköter den ekonomiska avräkningen mellan alla parter. Det sker helt automatiskt varje gång en Voucher löses.

MerchantPortal_453px

Backoffice

I Vourity back office portalen kan ni löpande följa allt som sker gällande försäljning, inlösen och avräkning.

AI_453

Automatisk kontering

Systemet kan även ge förslag på kontering för er bokföring.

Enligt skatteverkets nya momsregler måste inlösen av alla Vouchers registreras. Med Vourity sker ekonomisk avräkning automatisk i plattformen så snart inlösen gjorts. Utbetalning av pengarna till er görs sedan löpande månadsvis utifrån inlösta Vouchers.

Alla pengar ligger på speciella separata konton hos SEB i Sverige tills dess att utbetalning sker till er.

Från och med den 1:e januari 2019 införs en ny momslag i Sverige och resten av EU med syftet att harmonisera reglerna för moms på Vouchers. Vouritys plattform har inbyggt stöd för dessa regler och hanterar därför både enfunktions- och flerfunktions Vouchers.

Vourity har stöd för såväl enskilda företagare som kedjor och franchise. Plattformen sköter inlösen och ekonomisk avräkning mellan alla parter, automatiskt så klart.

Funktioner

  • Avräkning sker automatiskt när besökaren löst in Vouchern

  • Pengarna fördelas mellan alla parter t.ex. utfärdare, distributör, franschisetagare mfl.

  • Moms hanteras enligt nya momslagen 2019

  • Förslag till kontering för att underlätta er bokföring

  • Automatiskt utbetalning till era konto sker löpande en gång per månad