Loading...
Avräkning2018-11-21T08:46:37+00:00
Currency_453px

Automatisk avräkning

Vourity sköter den ekonomiska avräkningen mellan alla parter. Det sker helt automatiskt varje gång en Voucher löses.

MerchantPortal_453px

Backoffice

I Vourity back office portalen kan ni löpande följa allt som sker gällande försäljning, inlösen och avräkning.

AI_453

Automatisk kontering

Systemet kan även ge förslag på kontering för er bokföring.

Enligt skatteverkets nya momsregler måste inlösen av alla Vouchers registreras. Med Vourity sker ekonomisk avräkning automatisk i plattformen så snart inlösen gjorts. Utbetalning av pengarna till er görs sedan löpande månadsvis utifrån inlösta Vouchers.

Alla pengar ligger på speciella separata konton hos SEB i Sverige tills dess att utbetalning sker till er.

Från och med den 1:e januari 2019 införs en ny momslag i Sverige och resten av EU med syftet att harmonisera reglerna för moms på Vouchers. Vouritys plattform har inbyggt stöd för dessa regler och hanterar därför både enfunktions- och flerfunktions Vouchers.

Vourity har stöd för såväl enskilda företagare som kedjor och franchise. Plattformen sköter inlösen och ekonomisk avräkning mellan alla parter, automatiskt så klart.

Funktioner

  • Avräkning sker automatiskt när besökaren löst in Vouchern

  • Pengarna fördelas mellan alla parter t.ex. utfärdare, distributör, franschisetagare mfl.

  • Moms hanteras enligt nya momslagen 2019

  • Förslag till kontering för att underlätta er bokföring

  • Automatiskt utbetalning till era konto sker löpande en gång per månad

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic and personalise content. We use Google Analytics to provide this service. Click on Accept Cookies to give your consent to our use of cookies. Accept Cookies