InstantActivation_453px

Ingen gillar köer

Med Vourity Fast track kan ni släppa in kunder via automatiska grindar/gater/vändkors.

Barnfamiljer som slipper köa är sannolikt mer nöjda med besöket.

ShopOpen_453px

Längre öppettider

Ni kan släppa in besökare som själva scannar sina Vouchers på tider då biljettkassan / receptionen / butiken är stängd.

Reseller_453px

Mer tid till kunden

Ni frigör tid från medarbetarna så att de kan hjälpa besökarna att få den bästa möjliga upplevelsen hos er.

Kunden / besökaren förköper Vouchers via er webshop eller i kundappen. När de kommer till er scannar de bara Voucherns QR-kod i grinden / dörren. Grinden öppnas automatisk om Voucherna är giltig. Systemet registrera inlösen automatiskt och ekonomisk avräkning påbörjas så att ni som attraktion / destination får pengar utbetalt.

Enligt skatteverkets nya momsregler måste inlösen av alla Vouchers registreras. Med Vourity sker ekonomisk avräkning automatisk i plattformen så snart inlösen gjorts. Utbetalning av pengarna till er görs sedan löpande månadsvis utifrån inlösta Vouchers.

Alla pengar ligger på speciella separata konton hos SEB i Sverige tills dess att utbetalning sker till er.

Med Fast track sker inlösen automatisk när besökaren scannar Vouchern i grinden/dörren.

Tekniskt fungerar det så att grinden / dörren styrs av en elektronisk box (Vourity Access Point – VAP). VAP’en läser av Voucherns QR-kod genom en QR-scanner. Om Vouchern är giltig skickas en signal till dörren att den skall öppna. Den vanligaste öppningssignalen är en s k reläslutning. VAP har ett inbyggt relä som kopplas ihop med gatans elektronik (digital ingång).

Vourity Access Point behöver en bra internetuppkoppling via Ethernet (RJ-45) med DHCP. Den används för att VAP skall kunna kontrollera att Vouchern är giltig. Kontrollen görs mot Vourity Cloud. Plattformen håller en lista med alla Vouchers och deras respektive regler och giltighetstider.

Tala med en elektriker så hjälper de er att koppla in VAP’en.

Speedgates, grindar, dörrar, bommar etc. köper ni hos era lokala leverantörer. Stora leverantörer är t.ex. Dormakaba och Boon Edam.

Funktioner

  • Minska köer och väntetid för besökarna

  • Frigör tid för era medarbetare

  • Automatisk inlösen när kunden scannar Voucherns QR-kod

  • Stödjer de flesta typer av automatiska elektriskt styrda speedgates, grindar och dörrar

Fast track – för era bästa kunder

Integrera systemet med speed-gates, grindar, dörrar, bommar och liknande för att därmed erbjuda era kunder en s k “Fast track” dvs. att kunna gå förbi den ordinarie biljettkön. Kunderna köper era Vouchers online eller i appen och när de kommer fram till er läser de bara av Voucherns QR-kod i scannern vid gaten/dörren.

Fungerar bland annat med speed-gates från Dormakaba och Boon Edam med flera.

Vourity Fast-Track