ShopOpen_453px

Öppet dygnet runt

Med funktionen för obemannad försäljning kan ni erbjuda besökaren att handla dygnet runt, utan att du själv behöver vara på plats.

Diversity_453px

Vad kan man sälja?

Ni kan styra exempelvis sälja produkter i varuautomater, biltvättar, toaletter (dörren), duschar och parkeringar.

Privacy_453px

Privacy by design

Utvecklat från grunden för att skydda dina kunders integritet. Uppfyller kraven för GDPR inom EU.

Enligt skatteverkets nya momsregler måste inlösen av alla Vouchers registreras. Med Vourity sker ekonomisk avräkning automatisk i plattformen så snart inlösen gjorts. Utbetalning av pengarna till er görs sedan löpande månadsvis utifrån inlösta Vouchers.

Alla pengar ligger på speciella separata konton hos SEB i Sverige tills dess att utbetalning sker till er.

Med obemannad försäljning sker inlösen automatisk när besökaren scannar Vouchern i automaten.

Tekniskt fungerar det så att varuautomaten utrustas med en elektronisk box (Vourity Access Point – VAP) som hanterar betalningarna. VAP’en läser av Voucherns QR-kod genom en QR-scanner. Om Vouchern är giltig skickas en signal till automaten att den skall lämna ut den valda varan. Den vanligaste kommunikationen med automater är s k MDB protokoll.

Vourity Access Point behöver en bra internetuppkoppling via Ethernet (RJ-45) med DHCP. Den används för att VAP skall kunna kontrollera att Vouchern är giltig. Kontrollen görs mot Vourity Cloud. Plattformen håller en lista med alla Vouchers och deras respektive regler och giltighetstider.

Tala med en elektriker så hjälper de er att koppla in VAP’en.

Varuautomater köper ni hos era lokala leverantörer.

Funktioner

  • Obemannad försäljning är en funktion som erbjudas från mitten av 2019. Kontakta oss gärna om ni behöver det tidigare än så.

  • Varuautomater – kunden betalar med era Vouchers – ekonomisk avräkning görs direkt när kunden handlat.

  • Erbjud försäljning dygnet runt.

  • Besökstoaletter – ge era besökare tillgång till toaletterna, men hindra andra från att komma in. Bara besökare med giltig Voucher släpps in.

  • Parkering – erbjud era besökare parkering. Med en giltig Voucher öppnas bommen automatiskt. Övriga tillåts inte att komma in.

  • Båtplats – hamnkort. Ni kan skapa ett hamnkort för er gästhamn där kunden får tillgång till olika tjänster i er hamn t.ex. båtplats, toalett, vatten, toatömning, varuautomater, aktiviteter för barnen, duschar och liknande.