ShopOpen_453px

Öppet dygnet runt

Med funktionerna för självservice och obemannad försäljning kan ni erbjuda besökaren tillgång till era tjänster och anläggningar dygnet runt, utan att du själv behöver vara på plats.

Diversity_453px

Självservice?

Ni kan styra exempelvis sälja Vouchers, produkter i varuautomater, styra biltvättar, öppna toaletter (dörren), ge tillgång till duschar och parkeringar, öppna bommar och dörrar.

Privacy_453px

Privacy by design

Utvecklat från grunden för att skydda dina kunders integritet. Uppfyller kraven för GDPR inom EU.

Enligt skatteverkets nya momsregler måste inlösen av alla Vouchers registreras. Med Vourity sker ekonomisk avräkning automatisk i plattformen så snart inlösen gjorts. Utbetalning av pengarna till er görs sedan löpande månadsvis utifrån inlösta Vouchers.

Alla pengar ligger på speciella separata konton hos SEB i Sverige tills dess att utbetalning sker till er.

Tekniskt fungerar det så att grinden / dörren styrs av en elektronisk box (Vourity Access Point – VAP). VAP’en läser av Voucherns QR-kod genom en QR-scanner. Om Vouchern är giltig skickas en signal till dörren att den skall öppna. Den vanligaste öppningssignalen är en s k reläslutning. VAP har ett inbyggt relä som kopplas ihop med gatans elektronik (digital ingång).

Vourity Access Point behöver en bra internetuppkoppling via Ethernet (RJ-45) med DHCP. Den används för att VAP skall kunna kontrollera att Vouchern är giltig. Kontrollen görs mot Vourity Cloud. Plattformen håller en lista med alla Vouchers och deras respektive regler och giltighetstider.

Tala med en elektriker så hjälper de er att koppla in VAP’en.

Funktioner

  • Erbjud åtkomst och försäljning dygnet runt

  • Besökstoaletter – ge era besökare tillgång till toaletterna, men hindra andra från att komma in. Bara besökare med giltig Voucher släpps in.

  • Båtplats – hamnkort. Ni kan skapa ett hamnkort för er gästhamn där kunden får tillgång till olika tjänster i er hamn t.ex. båtplats, toalett, vatten, toatömning, varuautomater, aktiviteter för barnen, duschar och liknande.

  • Parkering – erbjud era besökare parkering. Med en giltig Voucher öppnas bommen automatiskt. Övriga tillåts inte att komma in.

  • Varuautomater – kunden betalar med era Vouchers – ekonomisk avräkning görs direkt när kunden handlat.